E-BAZY

Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
oferuje nowy sposób zdalnego dostępu do baz danych i źródeł elektronicznych poprzez system HAN.
Od teraz wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać z baz oferowanych przez bibliotekę będąc poza siecią Uczelni.
Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci Uczelni jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym!!!
Dane do logowania są identyczne jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego SOWA.

IBUK LIBRA pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców.
WEJŚCIE Z KOMPUTERÓW UCZELNI
WEJŚCIE Z KOMPUTERÓW SPOZA UCZELNI

E-BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI:

PRZEGLĄDARKA WBN przeglądarka dziedzinowa e-książek, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

WEJŚCIE DO PRZEGLĄDARKI


EBSCO umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne i techniczne, biznes, informatykę, i wiele innych.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) licencja krajowa obejmuje 1638 czasopism bieżących z rocznikami od 1995 oraz 181 czasopism archiwalnych. Czasopisma bieżące obejmują 1615 tytułów z Freedom Collection, 4 tytuły z grupy Lancet oraz 19 tytuły z grupy Cell (nowość w licencji krajowej od 2019 r.). Licencja od 2019 r. obejmuje 16 podkolekcji tematycznych Freedom Collection.

WEJŚCIE DO BAZY


SPRINGER LINK licencja krajowa od 2022 r. obejmuje dostęp do 2187 czasopism bieżących hybrydowych lub subskrypcyjnych. W przypadku ok. 1000 czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne głębokie archiwa sprzed 1997 roku (archiwum zakupione w 2010 r.). Dla pozostałych czasopism w ramach licencji krajowej są dostępne archiwa od 1997 r. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


WILEY ONLINE LIBRARY licencja krajowa w 2022 r. obejmuje dostęp do 491 czasopism wybranych z pełnej kolekcji Wiley, w tym 469 czasopism o największej liczbie pobranych artykułów w ramach licencji krajowej w 2021 r. oraz 22 dodatkowe czasopisma dostępne w pakietach wraz z czasopismami z pierwszej grupy.. Dostęp do bazy z serweru wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


SCOPUS baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Scopus obejmuje obecnie ok. 23.000 recenzowanych czasopism (w tym 3600 Open Access), 145.000 książek, 562 serii książkowych, ok 8 mln sprawozdań konferencyjnych.

WEJŚCIE DO BAZY


WEB OF SCIENCE platforma obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Clarivate Analytics, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

WEJŚCIE DO BAZY

POLSKI PORTAL PLATFORMY WOS


NATURE czasopismo, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. Licencja obejmuje dostęp do roczników od 2010, które będą archiwizowane na serwerze krajowym.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCE tygodnik publikuje szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. Licencja obejmuje roczniki od 1997 bez krajowej archiwizacji.

WEJŚCIE DO BAZY


POZOSTAŁE E-BAZY:

EMIS serwis obejmujący wyselekcjonowane informacje biznesowe o rynkach wschodzących i rozwijających się. EMIS Intelligence oferuje dostęp do kilkuset źródeł informacji dotyczących Polski oraz wybranych państw z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej, dotyczące takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, biznes, prawo, polityka. Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do źródeł, w języku lokalnym i w języku angielskim, zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek.

WEJŚCIE DO BAZY


PROQUEST CENTRAL to połączenie wielu najczęściej używanych baz danych, stanowiące przekrój wszystkich obszarów tematycznych i tym samym niezwykle obszerny i wszechstronny zbiór treści. ProQuest Central to wyjątkowo wartościowe źródło informacji, które obejmuje bazy danych z takich dziedzin jak biznes, zdrowie i medycyna, nauki społeczne, edukacja, nauki ścisłe i techniczne, a także zawiera najważniejsze tytuły w obszarze sztuk widowiskowych i wizualnych, historii, religioznawstwa, filozofii, językoznawstwa i literatury. Kluczowe tytuły, zróżnicowane treści. Prezentowany zbiór to nie tylko czasopisma naukowe, ale też zasób wartościowych badań rynku, raportów o krajach, raportów gospodarczych i branżowych, ważnych dokumentów roboczych na etapie przed drukiem.

WEJŚCIE DO BAZY


MEDLINE baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje medycynę, farmację, pielęgniarstwo, stomatologię, weterynarię, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych pochodzących z ponad 5000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA. Medline jest najważniejszym komponentem bazy PubMed. Z Medline można skorzystać również w bazie EBSCO i Web of Science.

WEJŚCIE DO BAZY PRZEZ PUBMED


POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA tworzona w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Obecnie zawiera ponad 581 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.

WEJŚCIE DO BAZY


LEGALIS baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego, orzecznictwa i urzędowe wyjaśnienia. Ważna częścią każdego modułu stanowi dział „Piśmiennictwo”, gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów i omówień oraz powiązane tematycznie monografie. System Informacji Prawnej umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

WEJŚCIE DO BAZY

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content