Narzędzia naukowca

Wyszukiwarki czasopism naukowych  – znajdź czasopismo, w którym opublikujesz swój artykuł poprzez dopasowanie treści publikacji. Są to intuicyjne narzędzia, które stworzyły wydawnictwa naukowe oraz bazy indeksujące czasopisma:

Journal Finder – Elsevier

Journal Finder – Wiley

Journal suggester – Springer

Match Manuscript – Journal Master List (Clarivate Analitics – WoS); wymaga bezpłatnego logowania

Menedżer bibliografii narzędzie pomagające gromadzić informacje i zarządzać danymi o wykorzystanych materiałach (artykułach, książkach, rozdziałach, stronach internetowych itp.). Pozwala na gromadzenie rekordów bibliograficznych, generowanie opisów bibliograficznych wg konkretnego stylu bibliograficznego (z kilku tysięcy dostępnych w menedżerze) – jednym kliknięciem zmieniamy styl np. z APA na Chicago, wstawianie odnośników i bibliografii załącznikowej.

Dzięki menedżerom bibliografii oszczędzamy czas na przygotowanie manuskryptu w zależności od potrzeb wydawcy.

 Programy do zarządzania bibliografią:

Citavi, Mendeley, Zotero, EndNote, RefWorks, Papers.

Asystent budżetowy NCBiR
– aplikacja do łatwego kwalifikowania rodzajów kosztów zaplanowanych w projektach finansowanych ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Dostarcza niezbędnej wiedzy na temat rozliczania kosztów w projekcie B+R, dopasowywania planowanych wydatków do wymogów formalnych dofinansowania, a także prawidłowego opisywania wydatków

Blogi dla naukowców

Warsztat badacza autorstwa Emanuela Kulczyckiego (dr hab. nauk humanistycznych, UAM w Poznaniu) – poświęcony komunikacji naukowej, narzędziom badawczym, programom komputerowym stosowanym przez naukowców oraz regulacjom prawnym w polskiej nauce.

Nauka w Polsce – serwis MNiSW, popularyzujący polską naukę. Można na nim znaleźć: osiągnięcia polskich naukowców, wydarzenia w świecie nauki, opis najnowszych osiągnięć z wielu dziedzin.  

Informacja naukowa – poświęcony zagadnieniom z obszaru informacji naukowej, publikowaniu, wyszukiwaniu informacji, bazom naukowym, itp. 

Granty na badania – blog poświęcony poradom, jak i gdzie zdobyć pieniądze na badania naukowe

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content