Zasady zachowania

Zasady zachowania w poszczególnych Strefach Biblioteki Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II:

1. Przed wejściem do Strefy należy pozostawić okrycie wierzchnie w szatni.

2. W Strefach obowiązuje cisza, zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych.

3. Czytelnik ma obowiązek troskliwie obchodzić się z udostępnionymi materiałami: nie należy kreślić i robić notatek na udostępnionych dokumentach; niedozwolone jest wynoszenie materiałów poza obszar Biblioteki.

4. Nie można wnosić do Stref posiłków i napojów.

5. Czytelnik powinien stosować się do zaleceń dyżurnego bibliotekarza.

Czytelnik jest odpowiedzialny materialnie za wszelkie powstałe z jego winy uszkodzenia materiałów bibliotecznych i wyposażenia.

Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie (np. zakłócanie ciszy, przeszkadzanie w pracy innym czytelnikom, kwestionowanie zasadności postanowień regulaminu, przebywanie na terenie w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem innych środków odurzających) może spowodować utratę prawa wstępu do Biblioteki Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II lub prawa korzystania ze zbiorów tejże Biblioteki).

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content