Zasady korzystania ze Stref

Część zbiorów Biblioteki dostępna jest w Strefie A (neofilologia), Strefie B (pielęgniarstwo, ratownictwo, turystyka, pedagogika, socjologia) i Strefie C (ekonomia, zarządzanie, finanse, bezpieczeństwo, informatyka, budownictwo, rolnictwo). Korzystanie ze zbiorów w Czytelniach odbywa się na zasadzie wolnego dostępu do półek, lecz każdy zainteresowany musi wcześniej pozostawić w szatni wierzchnie okrycie, a torebkę lub plecak w specjalnej szafce.

Działowy układ księgozbioru wyznaczają specjalności i przedmioty wykładane w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Czytelnia udostępnia przede wszystkim podstawową literaturę wymaganą na danych kierunkach studiów, a także wydawnictwa encyklopedyczne i słownikowe: ogólne i specjalistyczne.

Zasady korzystania ze zbiorów stref:

1. Ze wszystkich materiałów bibliotecznych udostępnionych w czytelniach korzysta się wyłącznie na miejscu;
2. Materiały własne czytelnika wnoszone do czytelni należy zgłosić dyżurującemu bibliotekarzowi;
3. Czytelnik ma wolny dostęp do księgozbioru i bieżących czasopism;
4. Zbiory audiowizualne i multimedialne udostępniane są przez bibliotekarza;
5. Czasopisma przechowywane w magazynie należy zamawiać u dyżurnego bibliotekarza;
6. Po wykorzystaniu materiały biblioteczne powinny być oddane dyżurującemu bibliotekarzowi. Nie należy odstawiać ich samodzielnie na półkę.
7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wynoszenia zbiorów w celu wykonywania kopii. Zasady reprografii materiałów podane są w Regulaminie Biblioteki.
8. Użytkownicy czytelni zobowiązani są do:
– pozostawiania w szatni wierzchnich okryć,
– pozostawiania toreb, teczek, plecaków w skrytkach znajdujących się przed wejściem do biblioteki,
– zachowania ciszy,
– wyłączenia telefonów komórkowych,
– nie spożywania posiłków.
9. Istnieje możliwość zarezerwowania 2 tytułów książek i 2 czasopism na tzw. „noc”. Zarezerwowane zbiory czytelni można odebrać na godzinę przed zamknięciem biblioteki (jeżeli nie są w danej chwili wykorzystywane przez innego czytelnika), a oddać następnego dnia tuż po otwarciu biblioteki.
10. Zbiory udostępniane w czytelni mogą być wypożyczone na zajęcia. Potrzebne materiały można odebrać tuż przed rozpoczęciem zajęć i zwrócić bezpośrednio po zakończonych zajęciach.
11. Czytelnikom, którzy nie będą przestrzegać zasad udostępniania zbiorów czytelni bibliotekarz ma prawo odmówić zarezerwowania materiałów bibliotecznych i udostępnić tylko w formie precyzyjnej.
12. Tytułów występujących w 1 egzemplarzu nie udostępnia się na zewnątrz

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content