Struktura i kadra

DYREKTOR
mgr Marzena Dziołak
kustosz
tel. 83 344 99 22
mail: m.dziolak@akademiabialska.pl


SEKCJA GROMADZENIA I OPRACOWANIA
Zajmuje się polityką zakupu nowości wydawniczych. Kształtuje zakres tematyczny zbiorów. Gromadzi, ewidencjonuje i opracowuje zbiory. Gromadzi i opracowuje czasopisma polskie i zagraniczne, pochodzące z prenumeraty, wymiany i darów, zgodnie z potrzebami literaturowymi Uczelni.

mgr Katarzyna Cyran
kustosz
tel. 83 344 99 75
email: k.cyran@akademiabialska.pl
*
mgr Cezary Borkowicz
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 25
email: c.borkowicz@akademiabialska.pl

SEKCJA BIBLIOMETRII
mgr Sylwia Borkowicz
kustosz
tel. 83 345 62 75
email: s.borkowicz@akademiabialska.pl publikacje@akademiabialska.pl

SEKCJA INFORMACJI NAUKOWEJ
mgr Monika Gościk
starszy bibliotekarz
tel. 83 345 62 41
email:  m.goscik@akademiabialska.pl

DZIAŁ UDOSTĘPNIANIA
Udostępnia zbiory Biblioteki na zewnątrz i w formie prezencyjnej. Udziela informacji bibliotecznych, bibliograficznych i rzeczowych ze wszystkich dziedzin wiedzy na podstawie zgromadzonego księgozbioru, katalogów i kartotek oraz bibliografii.

STREFA A: neofilologia, Wypożyczalnia
mgr Małgorzata Wągrodzka
bibliotekarz
tel. 83 344 99 24
email:  m.wagrodzka@akademiabialska.pl

STREFA B: pielęgniarstwo, ratownictwo, zdrowie
publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia
mgr Katarzyna Lichograj
starszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
email: k.gajosz@akademiabialska.pl
*
mgr Katarzyna Zając
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 23
email:  k.drozdziuk@akademiabialska.pl

STREFA C: ekonomia, zarządzanie, finanse, bezpieczeństwo,
informatyka, budownictwo, rolnictwo
mgr Wojciech Piesta
młodszy bibliotekarz
tel. 83 345 62 69
email: w.piesta@akademiabialska.pl
*
mgr Daniel Dmitruk
młodszy bibliotekarz
tel. 83 344 99 21
emial: d.dmitruk@akademiabialska.pl

MAGAZYN BIBLIOTECZNY
lic. Marlena Harasimiuk
tel. 83 344 99 66
e-mail: m.harasiumiuk@akademiabialska.pl
*
mgr Barbara Marchlewska
tel. 83 345 62 68
email: b.marchlewska@akademiabialska.pl

FILIA W RADZYNIU PODLASKIM
dr Dorota Mączka
bibliotekarz
tel. 83 345 68 02
emial: d.maczka@akademiabialska.pl

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content