Regulamin wypożyczalni międzybibliotecznej

WYCIĄG Z REGULAMINU BIBLIOTEKI AKADEMICKIEJ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

Rozdz. 3
ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI MIĘDZYBIBLIOTECZNEJ

§ 13

 1. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna działa w ramach Sekcji Informacji Naukowej Biblioteki Akademickiej PSW w Białej Podlaskiej.
 2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna sprowadza materiały biblioteczne potrzebne do studiów, pracy naukowej/zawodowej w PSW w Białej Podlaskiej w zakresie wypożyczeń krajowych, jeśli poszukiwany tytuł nie jest dostępny w bialskich bibliotekach.
 3. Prawo do korzystania ze zbiorów innych bibliotek za pośrednictwem Wypożyczalni Międzybibliotecznej Biblioteki Akademickiej mają:

– pracownicy uczelni,
– licencjaci,
– magistranci,
– studenci niższych roczników PSW za pisemną zgodą opiekuna naukowego.

 1. Czytelnik ponosi koszty wynikające z opłat wyznaczanych przez biblioteki realizujące zamówienia (np. koszt wykonania i przesłania odbitek, koszt przesyłek pobraniowych i innych określonych przez biblioteki wypożyczające).
 2. Wypożyczalnia Międzybiblioteczna czynna jest w dniach i godzinach pracy Sekcji Informacji Naukowej.


§ 14

Zasady zamawiania

 1. Przed złożeniem zamówienia czytelnik ma obowiązek sprawdzić, czy poszukiwane tytuły nie są dostępne w Bibliotece Akademickiej PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej lub innych bibliotekach Białej Podlaskiej.
 2. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić formularz zamówienia dostępny na stronie internetowej biblioteki. Formularz z dokładnymi danymi bibliograficznymi zamawianego tytułu można przesłać pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście w Wypożyczalni Międzybibliotecznej.
 3. Realizacja zamówień odbywa się w kolejności ich składania.
 4. Ze sprowadzonych z innych bibliotek materiałów bibliotecznych czytelnik może korzystać tylko na miejscu w bibliotece. Termin wypożyczenia określa biblioteka wypożyczająca.
 5. Sprowadzone przez Wypożyczalnię Międzybiblioteczną druki zwarte i ciągłe udostępnia się na zasadach określonych przez bibliotekę wypożyczającą. Zamówione odbitki kserograficzne wydaje się na własność. Pliki z zamawianymi materiałami przesyła się pocztą elektroniczną lub sporządza wydruk, za który czytelnik uiszcza opłatę zgodną z Cennikiem opłat za wykonywanie usług bibliotecznych i opłat za nieprzestrzeganie regulaminu.
 6. W ciągu miesiąca przyjmuje się maksymalnie:

1) od nauczycieli akademickich i pracowników niebędących nauczycielami – 3 zamówienia,
2) od studentów – 2 zamówienia.

§ 15
Realizacja zamówień napływających do Biblioteki Akademickiej PSW w Białej Podlaskiej

 1. Warunkiem realizacji zamówień jest otwarcie konta w bibliotece.
 2. Wypożyczanie materiałów oryginalnych oraz skanowanie materiałów i przesyłanie w pliku pocztą elektroniczną jest bezpłatne.
 3. Wypożyczeniom międzybibliotecznym nie podlegają:

1) dzieła wydane przed rokiem 1945,
2) dzieła znajdujące się w księgozbiorach podręcznych,
3) aktualne podręczniki akademickie,
4) wydania albumowe,
5) zbiory specjalne (maszynopisy, atlasy, mapy, normy, taśmy, płyty),
6) książki znajdujące w księgozbiorze w jednym egzemplarzu,
7) czasopisma bieżące,
8) czasopisma oprawione.

 1. Za wypożyczone dzieła i ich terminowy zwrot odpowiedzialność ponosi biblioteka zamawiająca.
 2. W przypadku zagubienia lub zniszczenia dzieła przez bibliotekę zamawiającą, zwraca ona taki sam egzemplarz lub w wyjątkowych wypadkach inne dzieło wskazane przez pracownika Biblioteki Akademickiej PSW w Białej Podlaskiej.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content