Projekt Bibliotekarz XXI wieku

Projekt „Bibliotekarz XXI wieku – przewodnik po labiryncie informacji i wiedzy” realizowany jest w ramach projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw i jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do bibliotekarzy bibliotek publicznych, pedagogicznych i szkół wyższych z powiatu bialskiego, radzyńskiego i parczewskiego.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych oraz aktualizacja wiedzy zawodowej, który zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

  • inspirowanie do podejmowania aktywności nastawionej na innowacje w zakresie stosowania nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych i teleinformatycznych, co wpłynie na poprawę jakości usług oferowanych w bibliotece,
  • integrację bibliotekarzy w realizacji stojących przed nimi zadań edukacyjnych i informacyjnych oraz wymianę doświadczeń i inspirowanie do podejmowania współpracy,
  • zdobycie nowych umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w bibliotekach wyżej zorganizowanych i pozwalających na większą mobilność zawodową.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez udział 45 beneficjentów w 80 godz. wykładów akademickich i 194 godz. profesjonalnych szkoleń, zakończonych uzyskaniem certyfikatów i zaświadczeń.

Efektem działań będzie nabycie przez bibliotekarzy wiedzy i umiejętność pozwalających na wprowadzenie nowoczesnych usług i rozbudowanie oferty bibliotek, w tym związanych z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii. Dzięki doskonaleniu umiejętności i aktualizacji wiedzy przygotujemy bibliotekarzy do wspierania rozwoju społeczeństwa informacyjnego, przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu i cyfrowemu na obszarze realizacji projektu oraz odgrywania aktywnej roli w społecznościach lokalnych.

Plakat projektu

Pliki do pobrania

Prezentacja projektu
Prezentacja z realizacji projektu 1
Prezentacja z realizacji projektu 2

 

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content