Lista A-Z czasopism prenumerowanych w 2023 roku w wersji papierowej

Czasopisma dostępne w wersji on-line

Archiwum Kryminologii

AutoNaprawa

Acta Balneologica

Alkoholizm i Narkomania

Anestezjologia i Ratownictwo

Bank i Kredyt

Cement Wapno Beton

Central European Review of Economics & Finance

Econometric Research in Finance

Ekonomia i Środowisko

Ekonomia Międzynarodowa

Ekonomiczne Problemy Turystyki 

Ekonomiczne Problemy Usług

Emergency Medical Service

Farmer

Financial Sciences. Nauki o finansach

Folia Turistica

Forum Pedagogiczne

Geriatria

Horyzonty Wychowania

Journal for the Measurement of Physical Behaviour

Journal of Banking and Financial Economics

Journal of Finance and Financial Law

Journal of Physical Activity and Health

Kultura i Społeczeństwo

Kwartalnik Bellona

Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie

Kwartalnik Pedagogiczny

Logopedia

Management

Media Biznes Kultura

Medycyna Paliatywna

Medycyna Pracy

Medycyna Sportowa

Medycyna Środowiskowa

Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Niepełnosprawność

Niepełnosprawność i Rehabilitacja

Organizacja i Kierowanie

Ortopedia Traumatologia Rehabilitacja

Pedagogika Społeczna

Pediatria Polska

Physical Therapy

Physiotherapy Quarterly

Pielęgniarstwo XXI wieku

Pielęgniarstwo Polskie

Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej

Polish Journal of Microbiology

Polish Journal of Neurology and Neurosurgery

Polish Journal of Public Health

Polityka Społeczna

Polityki Europejskie, Finanse i Marketing

Polska Myśl Pedagogiczna

Postępy Rehabilitacji

Problemy Higieny i Epidemiologii

Problemy Wczesnej Edukacji

Problemy Zarządzania

Przegląd Epidemiologiczny

Przegląd Geograficzny

Przegląd Hodowlany

Przegląd Socjologii Jakościowej

Przegląd Socjologiczny

Przegląd Statystyczny

Rehabilitacja Medyczna

Resocjalizacja Polska

Roczniki Bezpieczeństwa Międzynarodowego

Roczniki Państwowego Zakładu Higieny

Służba Zdrowia (dostęp po bezpłatnej rejestracji na stronie wydawcy)

Studia Edukacyjne

Studia Socjologiczne

The International Journal of Sport Nutrition and Exercise Metabolism 

Turystyka Kulturowa

Turyzm

Wiadomości Lekarskie

Wiadomości Statystyczne

Wiedza Obronna

Wieś i Rolnictwo

Współczesne Zarządzanie

Zagadnienia Ekonomiki Rolnej

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content