Portale naukowe – Marketing i zarządzanie

ZBIORY E-DOKUMENTÓW

Wirtualne Zasoby Biznesowe
Baza z zakresu marketingu, zarządzania, przedsiębiorczości, informacji giełdowych, bankowości, personelu, statystyki i Unii Europejskiej.
wejście

SIBROL i SIGŻ
Bazy Centralnej Biblioteki Rolniczej. System Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL) zawiera informacje o pracach badawczych zawierające m.in. tytuły prac w języku polskim i angielskim, nazwiska ich kierowników i autorów, nazwy placówek naukowych, daty rozpoczęcia i zakończenia prac, charakterystyki wyników badań, wykazy publikacji, koszty realizacji badań; informacje o pracownikach nauki – autorach prac oraz o instytucjach, w których je wykonano, od 1995 r. System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) zawiera opisy bibliograficzne i streszczenia artykułów z ok. 284 tytułów czasopism polskich, wydawnictw seryjnych, książek, materiałów pokonferencyjnych i aktów prawnych z zakresu rolnictwa, leśnej gospodarki niedrzewnej, przemysłu spożywczego, od 1981 r. (z wyjatkiem ostatniego półrocza).
wejście

PSJC Life Sciences
Zawartość polskich czasopism naukowych (indeksowanych w Index Copernicus) z dziedziny nauk rolniczych i biologicznych. Zasięg chronologiczny od 1992 r.
wejście

 

SERWISY I PORTALE O ZARZĄDZANIU

 

KATALOGI BIBLIOTEK UCZELNI WYŻSZYCH

 

CZASOPISMA ONLINE

Bank i Kredyt
Pełne teksty artykułów od roku 2003.
wejście

Biuletyn Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
Miesięcznik publikujący uchwały Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dotyczące działalności Funduszu albo systemu gwarantowania depozytów. W sieci dostępne pełne teksty numerów półrocznych od roku 2000.
wejście

Biuletyn Informacyjny
Kwartalnik wydawany przez Krajową Izbę Rozliczeniową SA. Przedstawia działalność Izby oraz najnowsze informacje dotyczące rozliczeń międzybankowych i rozliczeń elektronicznych. Biuletyn zawierający pełne teksty artykułów dostępny jest od roku 1999.
wejście

Global Economy (CASE)
Anglojęzyczny kwartalnik opracowywany przez ekonomistów CASE Możliwość ściągnięcia pełnych tekstów artykułów w formacie PDF.
wejście

e-Finanse
Czasopismo elektroniczne poświęcone szeroko rozumianemu zagadnieniu finansów. Oprócz artykułów na stronie znajdziemy również polecane strony internetowe, wyszukiwarkę, aktualności dotyczące wydarzeń naukowych i nowości wydawniczych. Pełne teksty artykułów dostępne są w internecie. Archiwum zawiera numery od 2005 roku.
wejście

Świat Marketingu
Czasopismo internetowe, którego problematyka koncentruje się na zagadnieniach współczesnego marketingu w ujęciu praktycznym, jak i teoretycznym.
wejście

 

ENCYKLOPEDIA, LEKSYKONY, SŁOWNIKI

 

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content