Ostrzeżenie o nieuczciwych wydawcach

29 października 2019 - Aktualności
Ostrzeżenie o nieuczciwych wydawcach

Biblioteka Akademii Bialskiej ostrzega pracowników Uczelni przed publikowaniem artykułów u nieuczciwych i tzw. drapieżnych wydawców oraz cyberprzestępczością. Zagrożeniem są fałszywe strony czasopism naukowych, błędne lub nieprawdziwe informacje o współczynniku IF (np. podawanie wskaźnika Global Impact Factor lub Universal impact Factor pod nazwą Impact Factor), ogłoszenia o nieistniejących konferencjach naukowych.

Właściwy wskaźnik IF pochodzi z tzw. listy filadelfijskiej i można go sprawdzić w bazie Web of Science w zakładce Journal Citation Reports, dostępnej z komputerów Uczelnianych w ramach tzw. licencji krajowej.

Nieuczciwi wydawcy oferują naukowcom publikowanie na łamach czasopism nie poddając artykułów procesowi recenzji oraz korekty, najczęściej pobierając opłaty za wydrukowanie publikacji.

LISTA NIEUCZCIWYCH CZASOPISM I WYDAWCÓW (LISTA BEALLA)

Przy wyborze czasopisma, w którym chcemy publikować ważna jest weryfikacja informacji zawartych na stronie www czasopisma, kontakt z redakcją bądź wydawcą, sprawdzenie systemu opłat za publikacje oraz procedury recenzowania.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Sekcją Bibliometrii lub Informacji Naukowej Biblioteki Akademii Bialskiej.

Więcej informacji można znaleźć w:

  1. artykule Emanuela Kulczyckiego: Wykaz czasopism punktowanych i drapieżni wydawcy
  2. artykule Małgorzaty Waleszko: Obecność czasopism uznawanych za drapieżne w bibliograficznych bazach danych
  3. artykule Tomasza Burdzika Drapieżne czasopisma jako przykład nieetycznego publikowania
  4. artykule Krzysztofa Włodarczyka Drapieżne wydawnictwa polują na autorów

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content