Repozytorium Instytucjonalne Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II (RAB) gromadzi, przechowuje i udostępnia dokumenty, które są efektem prac badawczych i dydaktycznych pracowników. Celem repozytorium jest upowszechnienie dorobku naukowego, promowanie badań naukowych oraz wspieranie działalności dydaktycznej. Zasób repozytorium zorganizowany jest wokół zespołów, które odpowiadają wydziałom oraz pozostałym jednostkom organizacyjnym uczelni.

WEJDŹ DO REPOZYTORIUM

Korzyści dla Uczelni związane z zamieszczaniem prac w repozytorium

– wzrost prestiżu uczelni jako skutek wzrostu widoczności badań naukowych, prowadzonych na wydziałach, 
– promowanie i wzrost potencjału kadry naukowej, 
– wspieranie edukacji studentów poprzez ułatwienie im dostępu do materiałów dydaktycznych.

Korzyści dla pracownika związane z zamieszczaniem prac w repozytorium

– wzrost cytowalności prac umieszczonych w otwartym dostępie,
– zwiększenie widoczności dorobku naukowego – prace umieszczane w repozytorium są indeksowane przez światowe wyszukiwarki naukowe
– powszechność i szybkość dostępu do badań,
– zabezpieczenie dokumentów zdeponowanych w repozytorium – każdy dokument otrzymuje unikalny identyfikator, dzięki któremu nie ginie w sieci,
– możliwość przechowywania dokumentów w różnych formatach,
– skrócenie czasu przeznaczonego na zaprezentowanie wyników badań

Repozytorium działa na podstawie Zarządzenia Rektora nr 28/2022 z dnia 01.03.2022 r. [PDF]

Redakcja Repozytorium Instytucjonalnego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II
Biblioteka Akademii Bialskiej
Cezary Borkowicz, Monika Gościk
tel. 83 344 99 25, 83 345 62 41
e-mail: repozytorium@akademiabialska.pl

Instrukcja deponowaniaAspekty prawneRegulamin RepozytoriumKlauzula RODO

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content