Misja Biblioteki

Deklaracja Misji
Biblioteki Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II


Gromadzimy, chronimy, powięk
szamy i  udostępniamy wiedzę.

Misją biblioteki jest dążenie do najwyższego, profesjonalnego poziomu swojej działalności w zakresie gromadzenia, opracowywania, udostępniania i przechowywania zbiorów oraz w zakresie obsługi użytkowników. Do zadań biblioteki należy uczestniczenie w procesach edukacyjnych, naukowo-badawczych  i kulturalnych  realizowanych w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II, zapewnienie czytelnikom dostępu do informacji o lokalnych i globalnych osiągnięciach naukowych i prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej przy wykorzystaniu  nowoczesnych  technologii.
Biblioteka sukcesywnie ewoluowała będzie w kierunku modelu biblioteki hybrydowej łączącej w spójną całość elementy biblioteki tradycyjnej i elektronicznej, budującej i pielęgnującej zasady uczącej się organizacji, w której wysoka jakość usług oraz wzajemne pozytywne i życzliwe relacje bibliotekarz-użytkownik, bibliotekarz-bibliotekarz wyróżniały ją będą spośród innych placówek tego typu.

Misja będzie realizowana poprzez:

1) Gromadzenie wysokiej jakości zasobów bibliotecznych zgodnych z profilami kształcenia w Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II i potrzebami użytkowników przy aktywnym udziale kadry dydaktycznej.

2) Zapewnienie użytkownikom optymalnego dostępu do kolekcji bibliotecznej oraz krajowych i światowych zasobów informacji, dostosowanie oferty usługowej do zmieniających się potrzeb środowiska czytelniczego i nowych rozwiązań technologicznych oraz poszerzanie asortymentu usług w celu dostarczenia aktualnej wiedzy środowisku naukowemu.

3) Współuczestnictwo w procesie kształcenia.

4) Tworzenie pozytywnego wizerunku biblioteki wśród społeczności uczelnianej i lokalnej, jako uczącej się organizacji, otwartej na zmiany i na potrzeby użytkowników, wyróżniającej się wysoką jakością usług.

5) Współpracę z bibliotekami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi.

6) Inwestowanie w doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji kadry bibliotecznej.

7) Pozyskanie dodatkowych środków z Unii Europejskiej oraz innych źródeł na rozbudowę, modernizację i rozwój biblioteki.

8) Monitorowanie stopnia wykorzystania zasobów i jakości usług bibliotecznych.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content