Library Video Tutorials

You can watch movies in English, Polish and Russian. To change the subtitle language, go to movie settings
Filmy możesz obejrzeć w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Aby zmienić język napisów wejdź w ustawienia filmu
Вы можете смотреть фильмы на английском, польском и русском языках. Чтобы изменить язык субтитров, перейдите в настройки фильма


First Steps in Academic Library/Первые шаги в библиотеке/Pierwsze kroki w Bibliotece Akademickiej


Online catalogue of the Academic Library/Oнлайн каталоге Академической библиотеки/Katalog biblioteczny


Scanner/Cканер/Skaner


E-Database/Электронные базы данных /E-bazy


Academic Library Database/База данных Академической библиотеки/Bazy Biblioteki Akademickiej

Services offered by the Academic Library/Услуги Академической библиотеки/Usługi Biblioteki Akademickiej


Interlibrary loan/Mежбиблиотечного абонемента/Wypożyczalnia międzybiblioteczna


Self-service checkout/Oтдел самообслуживания/Strefa samoobsługowa


EBSCO platform/Платформу EBSCO/Platforma EBSCO


Search engine guide/Путеводитель по поиску в интернете/Przewodnik wyszukiwania w Internecie


 

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content