Klauzula informacyjna dla użytkowników Repozytorium Instytucjonalnego Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II z siedzibą: ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska.

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@akademiabialska.pl.

3. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest rejestracja na platformie i udostępnianie publikacji w repozytorium instytucjonalnym RAB.

4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, do czasu jej cofnięcia.

5. Pani/Pana dane osobowe będą rozpowszechniane na platformach i wyszukiwarkach internetowych, umożliwiających dostęp do zasobów repozytoriów.

6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, w pozostałym zakresie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi rejestrację na platformie a tym samym udostępnianie publikacji w repozytorium instytucjonalnym.

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody poprzez przesłanie wiadomości na adres email: repozytorium@akademiabialska.pl.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

9. Celem przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych jest rejestracja na platformie i udostępnianie publikacji w repozytorium instytucjonalnym.

Klauzula zgody
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016r.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych celem rejestracji na platformie i udostępniania publikacji w repozytorium instytucjonalnym.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content