Instrukcja deponowania dokumentów w Repozytorium Instytucjonalnym Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

1. Aby  móc  umieszczać  dokumenty  w  repozytorium  niezbędna  jest  zgoda  wydawcy  na zdeponowanie  pracy,  która  wcześniej  została  opublikowana.

2. Swoje publikacje zamieszczać mogą pracownicy , posiadający konto w repozytorium.

3. Administrator autoryzuje dane autora i udziela mu uprawnień do deponowania dokumentów w wybranych kolekcjach.

Deponowanie publikacji w repozytorium

1. Wybierz kolekcję, w której chcesz zdeponować pracę.

2. Wybierz jedną z podanych opcji przyporządkowującą Twoją pracę do odpowiedniej kategorii.

3. Podaj informacje bibliograficzne.

4. Wybierz odpowiedni plik.

5. Zweryfikuj zapisane dane.

6. Zatwierdź licencję.

7. Zdeponowana przez Ciebie praca zostanie sprawdzona i zatwierdzona przez redakcję repozytorium.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content