Information for International Students

28 lutego 2022 - Aktualności
Information for International Students

 

 

 

How to Use the Library

OPAC CATALOGUERules of using collection free access zonesRules of borrowing booksAsk the librarianProposalPRICE LIST OF FEESLibrary Video Tutorials


You can watch movies in English, Polish and Russian. To change the subtitle language, go to movie settings
Filmy możesz obejrzeć w języku angielskim, polskim i rosyjskim. Aby zmienić język napisów wejdź w ustawienia filmu
Вы можете смотреть фильмы на английском, польском и русском языках. Чтобы изменить язык субтитров, перейдите в настройки фильма

First Steps in Academic Library/Первые шаги в библиотеке/Pierwsze kroki w Bibliotece Akademickiej

 

Scanner/Cканер/Skaner

 

Academic Library Database/База данных Академической библиотеки/Bazy Biblioteki Akademickiej

 

Interlibrary loan/Mежбиблиотечного абонемента/Wypożyczalnia międzybiblioteczna

 

EBSCO platform/Платформу EBSCO/Platforma EBSCO

Online catalogue of the Academic Library/Oнлайн каталоге Академической библиотеки/Katalog biblioteczny

 

E-Database/Электронные базы данных /E-bazy

 

Services offered by the Academic Library/Услуги Академической библиотеки/Usługi Biblioteki Akademickiej

 

Self-service checkout/Oтдел самообслуживания/Strefa samoobsługowa

 

Search engine guide/Путеводитель по поиску в интернете/Przewodnik wyszukiwania w Internecie

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content