E-BAZY

Od nowego roku akademickiego Biblioteka Akademicka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II oferuje nowy sposób zdalnego dostępu do baz danych i źródeł elektronicznych poprzez system HAN.
Od teraz wszyscy użytkownicy mogą swobodnie korzystać z baz oferowanych przez bibliotekę będąc poza siecią Uczelni.
Warunkiem korzystania z baz danych spoza sieci Uczelni jest posiadanie aktywnego konta w systemie bibliotecznym!!!
Dane do logowania są identyczne jak przy logowaniu do katalogu bibliotecznego SOWA.

IBUK LIBRA pierwsza w Polsce czytelnia on-line podręczników akademickich i książek naukowych w języku polskim. Znajdziesz tutaj elektroniczne wersje książek z różnych dziedzin nauki, opublikowanych przez czołowych polskich wydawców.
WEJŚCIE Z KOMPUTERÓW UCZELNI
WEJŚCIE Z KOMPUTERÓW SPOZA UCZELNI

E-BAZY WIRTUALNEJ BIBLIOTEKI NAUKI:

PRZEGLĄDARKA WBN przeglądarka dziedzinowa e-książek, która docelowo będzie obejmować wszystkie książki dostępne w ramach licencji krajowych Elsevier, Springer i Wiley.

WEJŚCIE DO PRZEGLĄDARKI


EBSCO umożliwia dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne i techniczne, biznes, informatykę, i wiele innych.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCE DIRECT (ELSEVIER) baza ponad 2150 elektronicznych wersji czasopism wydawnictwa Elsevier. Elektroniczne wersje czasopism są udostępnianie w formie bazy danych Science Direct on Site (SDOS) na serwerze ScienceServer w ICM oraz równolegle w formie bazy Science Direct on Line (SDOL) na serwerze wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


SPRINGER LINK baza zawierająca pełne teksty artykułów z około 1 600 czasopism wydawnictwa Springer. Czasopisma elektroniczne Springer udostępniane są równolegle na serwerze ScienceServer (SS) w ICM oraz na serwerze SpringerLink należącym do wydawcy.

WEJŚCIE DO BAZY


WILEY ONLINE LIBRARY kolekcja czasopism obejmująca 1367 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych, udostępnianych wraz z archiwami od 1997 roku. Roczniki z okresu licencji będą także archiwizowane na serwerze w ICM. Dostęp do bazy z serweru wydawcy.

WEJŚCIE Z KOMPUTERÓW UCZELNI

WEJŚCIE DO BAZY


SCOPUS baza abstraktów i cytowań z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18.000 tytułów czasopism i innych publikacji, przy czym ponad 60% tytułów pochodzi spoza USA. Baza udostępniana bez prawa archiwizacji.

WEJŚCIE DO BAZY


WEB OF SCIENCE platforma obejmuje różne bazy danych produkowane przez firmę Clarivate Analytics, w tym bazy abstraktowo-bibliometryczne, tzw. indeksy cytowań, do których należą Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI), Art & Humanities Citation Index (AHCI) i Conference Proceedings Citation Index (CPCI) oraz pochodne bazy bibliometryczne, takie jak Journal Citation Reports (JCR) oraz Essential Science Indicators (ESI).

WEJŚCIE DO BAZY

WEJŚCIE DO BAZY – NOWA WERSJA

POLSKI PORTAL PLATFORMY WOS


NATURE czasopismo, które opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych. W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne.

WEJŚCIE DO BAZY


SCIENCE tygodnik publikuje szczególnie doniosłe odkrycia w dziedzinie nauk przyrodniczych i wszelkich materiałów wiążących się z rolą nauki we współczesnym świecie. W ramach licencji krajowej dostępny jest rocznik bieżący oraz roczniki archiwalne od 1997 roku, a dodatkowo oferowany jest dostęp do pełnych tekstów artykułów cytowanych w Science opublikowanych w innych czasopismach naukowych (ok. 760 czasopism).

WEJŚCIE DO BAZY


POZOSTAŁE E-BAZY:

EMIS serwis obejmujący wyselekcjonowane informacje biznesowe o rynkach wschodzących i rozwijających się. EMIS Intelligence oferuje dostęp do kilkuset źródeł informacji dotyczących Polski oraz wybranych państw z Europy Centralnej, Wschodniej i Południowej, dotyczące takich dziedzin jak ekonomia, finanse, zarządzanie, rachunkowość, biznes, prawo, polityka. Dla każdego kraju serwis oferuje dostęp do źródeł, w języku lokalnym i w języku angielskim, zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek.

WEJŚCIE DO BAZY


MEDLINE baza bibliograficzna opracowywana przez National Library of Medicine (NLM) w USA. Obejmuje medycynę, farmację, pielęgniarstwo, stomatologię, weterynarię, systemy opieki zdrowotnej i nauki przedkliniczne. Zawiera ponad 18 milionów rekordów bibliograficznych pochodzących z ponad 5000 czasopism ukazujących się w 30 językach od 1950 r. Około 52% rekordów pochodzi z czasopism wydawanych w USA. Medline jest najważniejszym komponentem bazy PubMed. Z Medline można skorzystać również w bazie EBSCO i Web of Science.

WEJŚCIE DO BAZY PRZEZ PUBMED


POLSKA BIBLIOGRAFIA LEKARSKA tworzona w Zakładzie Naukowej Informacji Medycznej Głównej Biblioteki Lekarskiej. Rejestruje polską literaturę naukową, kliniczną i fachową z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych, a także popularną z zakresu edukacji zdrowotnej. Baza aktualizowana jest w trybie kwartalnym. Obecnie zawiera ponad 581 000 rekordów i jest jedną z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.

WEJŚCIE DO BAZY


LEGALIS baza zawiera pogrupowane tematycznie akty prawne prawa polskiego, orzecznictwa i urzędowe wyjaśnienia. Ważna częścią każdego modułu stanowi dział „Piśmiennictwo”, gdzie wyszukać można pełne teksty artykułów i omówień oraz powiązane tematycznie monografie. System Informacji Prawnej umożliwia zaawansowane przeszukiwanie informacji oraz aktualnej bazy dokumentów prawnych.

WEJŚCIE DO BAZY

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content