Czasopisma punktowane

Wykaz czasopism punktowanych MNiSW

2021
1. Komunikat MEiN z dnia 21.12.2021 o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]
Scalony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]

2. Komunikat MEiN z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe wraz z listą wydawnictw [PDF]

3. Komunikat MEiN z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]
Ujednolicony wykaz czasopism i recenzowanych materiałów konferencyjnych [PDF]

4. Komunikat MEiN z dnia 09.02.2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]
Załącznik do Komunikatu – wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]

2019-2020
1. Komunikat MNiSW z dnia 29.09.2020 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [PDF]

2. Komunikat MNiSW z dnia 17.12.2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe [PDF]

3. Komunikat MNiSW z dnia 18.12.2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych [PDF]
Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów [PDF]
Wykaz czasopism według dyscyplin i wykaz konferencji międzynarodowych [XLS]

2017-2018
Zgodnie z decyzją JM Rektora PSW (z dnia 19.10.2017 r. i 17.01.2019 r. ), w związku z Komunikatem MNiSW z dnia 11.09.2017 r. o nieprzeprowadzaniu oceny czasopism naukowych, w ocenie publikacji w czasopismach naukowych wydanych w latach 2017-2018 stosowana jest punktacja z roku 2016.

Do punktacji publikacji w czasopismach naukowych w latach 2017-2018 nie ma zastosowania wykaz ujednolicony z dnia 25.01.2017 r. (wprowadzony Komunikatem MNiSW), który był opublikowany na potrzeby oceny jednostek naukowych za lata 2013-2016.
Komunikat MNiSW z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje naukowe w tych czasopismach, ustalonego na podstawie wykazów ogłoszonych w latach 2013-2016 [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2016
1. Komunikat MNiSW z dnia 09 grudnia 2016 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]

Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH[PDF]

2015
1. Komunikat MNiSW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]
2. Komunikat MNiSW z dnia 01 lipca 2016 r. o sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]

2014
1. Komunikat MNiSW z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2. Obwieszczenie MNiSW z dnia 25 marca 2015 r. o sprostowaniu błędów w załączniku do komunikatu MNiSW z 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]

2013
1. Komunikat MNiSW z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]

Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2011-2012
1. Komunikat MNiSW z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach. [PDF]
Część A – czasopisma z IF, znajdujące się w bazie JCR [PDF]
Część B – czasopisma nieposiadające IF [PDF]
Część C – czasopisma znajdujące się w bazie ERIH [PDF]

2. Obwieszczenie MNiSW o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism [PDF]

2010
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 25.06.2010 r. [PDF]
2. Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 10 grudnia 2010 r. [PDF]

3. Załącznik do listy czasopism punktowanych z dnia 29 grudnia 2010 r. [PDF]

2009
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 18.06.2009 r. [PDF]

2. Komunikat nr 16 MNiSW z dnia 16.07.2009 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. [PDF]

2008
1. Ujednolicony wykaz czasopism punktowanych z dnia 26.08.2008 r. [PDF]
2. Komunikat nr 23 MNiSW z dnia 28.11.2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. [PDF]
Oświadczenie MNiSW w sprawie naruszania zasad dobrej praktyki naukowej przy stosowaniu bibliometrycznego wskaźnika IF do oceny dorobku jednostek naukowych z dnia 11.07.2008 r. [PDF]

2007
Komunikat nr 24 MNiSW z dnia 28.11.2007 r. w sprawie wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. [PDF]
1. Ujednolicony wykaz czasopism naukowych z dnia 28.11.2007 r. [PDF]

2. Komunikat nr 9 z dnia 29.02.2008 r. w sprawie uzupełnienia wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową. [PDF]

2005-2006
1. Wykaz czasopism z dnia 07.10.2005 r. [PDF]
2. Uzupełnienie wykazu wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową – komunikat nr 5 z dnia 21.10.2005 r. [PDF]

3. Wykaz wybranych czasopism wraz z liczbą punktów za umieszczoną w nich publikację naukową z dnia 07.10.2005 r. uwzględniający korekty wprowadzone przez Ministra Nauki i Informatyzacji komunikatem nr 5 z dnia 21.10.2005 r. [PDF]

1. Zbiorcza lista czasopism i wydawnictw konferencyjnych. [PDF]

Lista czasopism ERIH
European Reference Index for the Humanities (ERIH) lista czasopism naukowych z 15 dyscyplin humanistycznych (antropologia, archeologia, historia sztuk i architektura, filologia klasyczna, gender studiem, historia, historia i filozofia nauki, lingwistyka, literatura, muzykologia i muzyka, studia orientalistyczne i afrykanistyczne, edukacja, filozofia, psychologia, religioznawstwo i teologia), podzielone na 3 kategorie: INT1, INT2, NAT (do 2011 r. A, B i C). Listy ERIH nie zawierają żadnych wskaźników, jedynie informację do jakiej kategorii zaliczono czasopismo.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content