Biblioteki cyfrowe

Federacja Bibliotek Cyfrowych jest zbiorem zaawansowanych usług sieciowych opartych na zasobach cyfrowych dostępnych w polskich bibliotekach cyfrowych i
repozytoriach. Zasoby te współtworzone są przez wiele intytucji naukowych i publicznych, takich jak wyższe uczelnie, bilblioteki, archiwa.
Europeana daje możliwość dostępu do miliona książek, obrazów, filmów, obiektów muzealnych czy archiwów, które zostały zdigitalizowane w całej Europie. Jest to wiarygodne źródło informacji pochodzące z europejskich intytucji kulturalnych i naukowych.
Bialska Biblioteka Cyfrowa publikuje różnorodne materiały regionalne zgromadzone w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Białej Podlaskiej i dotyczące obszaru Południowego Podlasia.
Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona udostępnia w postaci cyfrowej najważniejsze wydania tekstów literackich i naukowych, dokumentów historycznych, czasopism. fotografii, map. Zbiory znajdujące się w bibliotece cyfrowej pochodzą z Biblioteki Narodowej.
Cyfrowa Publiczna Biblioteka Ameryki jest amerykańskim odpowiednikiem europejskiej biblioteki cyfrowej; oferuje obecnie dostęp do ponad pięciu milionów obiektów z amerykańskich bibliotek, archiwów i muzeów.
Polska Platforma Medyczna ma na celu prezentację osiągnięć naukowych oraz patentów i projektów z zakresu szeroko pojętej medycyny. Jest to projekt partnerski, realizowany w siedmiu uniwersytetach medycznych.
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych jest ponadregionalnym i multidyscyplinarnym repozytorium w którym znajdują się materiały archiwalne, publikacje naukowe, dokumentacje badań oraz piśmiennictwo dziedzictwa narodowego.

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content