W repozytorium instytucjonalnym RAB dostęp do pełnych tekstów dokumentów i innych materiałów jest otwarty i odbywać się będzie zgodnie z właściwymi przepisami prawa, a w szczególności z poszanowaniem praw własności intelektualnej.

Kto może deponować pracę w RAB?
W repozytorium prace może deponować pracownik uczelni.

Jak można deponować pracę?
Po założeniu konta autor loguje się i umieszcza pracę. Deponowanie polega na wypełnieniu odpowiednich pól (dane bibliograficzne pracy, abstrakt, słowa kluczowe), wgraniu pliku oraz zaakceptowaniu licencji.

Czy po zdeponowaniu pracy autor może go opublikować lub udostępnić w innym serwisie?
Tak, autor deponując swoją pracę w RABie udziela licencji niewyłącznej [PDF] i zachowuje prawa majątkowe do tej pracy. W związku z tym może dowolnie nią dysponować.

Gdzie należy sprawdzić, czy można umieścić daną pracę w RABie?
Autor może umieścić pracę w repozytorium, jeżeli:
>została ona opublikowana na licencji Creative Commons,
>została ona opublikowana w otwartym dostępie,
>wydawca wyraża zgodę na publikację w repozytorium instytucjonalnym,
>autor ma prawa majątkowe do utworu.

Czy w repozytorium umieszczane są publikacje wydawane przez Wydawnictwo Akademii Bialskiej?
Wszystkie artykuły opublikowane w czasopismach wydawanych przez wydawnictwo uczelni są deponowane przez redakcję repozytorium.
Monografie i publikacje zbiorowe wydawane przez wydawnictwo uczelni są deponowane przez redakcję repozytorium po upływie 6 miesięcy od ich publikacji.

Jak można sprawdzić czy można umieścić pracę w repozytorium
>bezpośrednio w opublikowanej pracy;
>na stronie www czasopisma lub wydawcy,
>w serwisie Sherpa Romeo;
poszczególni wydawcy są oznaczeni odpowiednim kolorem, określającym:
pełną zgodę na publikację preprintów lub postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor zielony),
zgodę na publikację postprintów lub ostatecznych plików od wydawcy (kolor niebieski),
zgodę na publikację preprintów (kolor żółty),
brak zgody na archiwizację (kolor biały);
>w bazie danych Directory of Open Access Journals;
>w umowie z wydawcą;
>kontaktując się bezpośrednio z wydawcą.

Co to jest preprint i postprint?
Preprint to wstępna wersja pracy, która nie przeszła przez procedury recenzenckie i publikacyjne u wydawców. Preprinty można umieszczać w repozytorium. Postprint to ostateczna wersja pracy zrecenzowanej i poddanej korekcie. Postprinty można umieszczać w repozytorium o ile pozwala na to polityka wydawcy. Informacje można sprawdzić w serwisie Sherpa Romeo.

Kto jest odpowiedzialny za przekroczenia praw autorskich pracy zamieszczonej w RABie?
Deponujący Autor odpowiada za treść umieszczonych dokumentów i ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich.

Czy można zamieścić w repozytorium dokument, który ma wielu autorów?
W przypadku utworów współautorskich Autor deponujący powinien otrzymać zgodę wszystkich współautorów. 

Strefa A: neofilologia, Wypożyczalnia

tel. 83 344 99 24
biblioteka@akademiabialska.pl
wypozyczalnia@akademiabialska.pl

Strefa B: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, zdrowie publiczne, turystyka, pedagogika, socjologia

tel. 83 344 99 23
biblioteka@akademiabialska.pl

Strefa C: ekonomia, zarządzanie,
finanse, bezpieczeństwo, informatyka, rolnictwo,
budownictwo

tel. 83 345 62 69
biblioteka@akademiabialska.pl
Copyright © 2018 Biblioteka Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II. Wszelkie prawa zastrzeżone. Projekt & Wdrożenie: www.netcoding.pl
Skip to content